KIBICE W OBIEKTYWIE

Przy fotografii o charakterze materiału prasowego (np. mecze) jako fotoreporterzy nie mamy konieczności wypełniania wobec osób fotografowanych obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych. Na wykonywanie zdjęć z imprez sportowych oraz innych imprez masowych mają zastosowanie przepisy ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udział w imprezie masowej, równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.